Voor het Halle Hof te Zoersel werd een harmonisch park- en groenbeheerplan en een geïntegreerd uitgebreid bosbeheerplan opgesteld. 
We ontwikkelen een biodiversiteitsscan die bedrijven toelaat op eenvoudige wijze hun prestaties op dat vlak te meten, verbeteren en evalueren.
Afstemming tussen vraag en aanbod.
Wie online
Het project Wie Online ondersteunt verenigingen waar armen het woord nemen bij de opstart van een openbare computerruimte waar iedereen vrij gebruik kan maken van computer en internet.
Methodiek om via kleinschalige en laagdrempelige openbare computerruimten mensen - in het bijzonder kansengroepen - te laten kennismaken met de mogelijkheden van nieuwe media.