GiDS

vr, 27/10/2017 - 12:00
Omschrijving: 
GiDS, geïntegreerde digidak in een sociale woonwijk. Haalbaarheidsstudie om te onderzoeken of een digidak kan worden ingebed in een sociale woonwijk of appartementsblok van een sociale huisvestingsmaatschappij.
Periode: 
01/01/2017 - 31/10/2017
Rol SPK: 
Trekker
Partners: 
Sociale Huisvestingsmaatschappij DE ARK Turnhout en Sociale InnovatieFabriek

Geïntegreerde digidak in een sociale woonwijk

 

Over GiDS

Deze haalbaarheidsstudie omvat volgende doelen:

  • Met GiDS (een digidak in een sociale woonwijk) verkent digidak een nieuwe product-markt combinatie. Wij willen in een concrete situatie zien of de inbedding van een digidak mogelijk is en waaraan deze digidak moet voldoen om een meerwaarde op te leveren voor zijn bewoners en de buurt errond.
  • Digidak en DE ARK denken dat een digidak binnen een sociale wijk of appartementsblok een meerwaarde oplevert voor digidak en DE ARK. Klopt deze veronderstelling?
  • Wij willen afchecken bij andere sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen of zij net als DE ARK deze meerwaarde zien.
  • Om het aanbod van digidak in een sociale wijk te kunnen vermarkten, willen we de indicatoren vastleggen die een weerspiegeling zijn van de sociale impact die digidak realiseert binnen een ingebedde digidak. Hiervoor kijken we in samenwerking met de Sociale InnovatieFabriek o.a. naar Impact First, SROI of andere methodologieën.

Over digidak

Een digidak is een openbare computerruimte waarbij iedereen laagdrempelig en gratis kan kennismaken met computer, internet en nieuwe media. Begeleiders (vrijwilligers) helpen beginnende computergebruikers stap voor stap om zo de veerkracht van deze kwetsbare groep te versterken. Intussen zijn er in veertien Vlaamse steden en gemeenten digidak-lokalen geopend, waarbij ruim 200 000 bezoekers worden begeleid om digitaal ontsloten te worden.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Kris Verellen via kris.verellen@blenders.be of 0492 46 94 08.