ESF-WIJ!

di, 31/05/2016 - 12:03
Omschrijving: 
De doelgroep van het project zijn ongekwalificeerde jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. De doelstelling is om hen een competentie- en attitudeversterkend traject aan te bieden om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. SPK vult dit in door stagemogelijkheden bij digidak, ICT-initiaties en workshops “maak je eigen digitaal portfolio” aan te bieden.
Periode: 
01/06/2015 - 31/05/2018
Rol SPK: 
Projectpartner
Partners: 
SBS SkillBuilderS en VDAB

WerkInleving voor Jongeren!

Over WIJ!

Jongeren kunnen in het WIJ-project starten door toeleiding vanuit VDAB of na vindplaatsgerichte acties door SBS en haar partners.

Digidak spreekt jongeren aan op hun leefwereld waar IT een groot deel van uitmaakt. Dit spreekt de jongeren rechtstreeks aan op hun kennis en talenten.

Aanbod van digidak

  • Vijf weken meedraaien in bestaande vrijwilligersteams in gemeenten, waar jongeren kunnen proeven van het begeleiden van bezoekers met een digitale drempel. Ze kunnen zowel in de vrije inloop als in eenvoudige initiatielessen een dankbare hulp zijn voor de digidak-vrijwilligers, en ervaren wat er allemaal komt kijken bij een goede organisatie van een vorming. We gaan uit van een ritme van ongeveer drie dagen per week stage; dit zowel omwille van haalbaarheid naar de jongeren zelf, als naar haalbaarheid voor de organisaties. Daarnaast verwerven de jongeren IT-skills, didactische skills, omgaan met diversiteit en leeftijdsverschil. Ze versterken hun sociale vaardigheden, doen succeservaring op en krijgen waardering voor hun kennis, kunde en persoonlijkheid. De stage zal eveneens verantwoordelijkheid, leiderschap, arbeidsattitude en respect versterken. Jongeren krijgen aan het einde van de stage een attest mee, waarop hun verworven competenties en attitudes vermeld staan.
  • In een driedaagse workshop “digitaal portfolio” maken jongeren in groep (vier à vijf jongeren) en onder begeleiding van een medewerker van digidak, een persoonlijke digitale portfolio op, waarbij ze zichzelf voorstellen met hun achtergrond, kwaliteiten, ambities … Op die manier leren jongeren niet alleen werken met nieuwe ICT-tools (zoals Prezi of het bouwen van een eigen website), maar leren ze ook zichzelf op een professionele manier voor te stellen voor potentiële werkgevers. Dit traject kan mooi aansluiten op de voorheen uitgevoerde oriënteringsfase binnen het WIJ-traject.
  • Jongeren die basisvaardigheden van ICT missen, kunnen in de driedaagse workshop “computerwegwijs” een basisinitiatie ”internet, e-mail, Word …” volgen. In deze cursus staat, naast het versterken van de technische competenties van de jongeren, ook de link met het sollicitatiegebeuren centraal. 

Contact

Voor meer info kan je terecht bij Tanja Camps: tanja.camps@blenders.be.