Ervaringsbewijs Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang

ma, 12/01/2015 - 11:39
Omschrijving: 
Het ervaringsbewijs voor het beroep begeleider in de buitenschoolse kinderopvang wordt uitgereikt aan werkenden of werkzoekenden die via een praktische proef hun competenties kunnen bewijzen.
Periode: 
Gestart in 2006 tot nu
Rol SPK: 
SPK is projecttrekker
Partners: 
WEB vzw, Hivset en Vokans

BuitenKans is een testcentrum voor het behalen van een ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang in heel Vlaanderen. Het is een samenwerking tussen KIKO, Hivset, WEB vzw en Vokans. Je kan hier terecht voor het behalen van een ervaringsbewijs in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, West- en Oost-Vlaanderen en Limburg. Deelname is gratis.

Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF).

Over het ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

BuitenKans is het testcentrum voor het ervaringsbewijs begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang. Met dit ervaringsbewijs kan je officieel bewijzen dat je de competenties bezit die nodig zijn om schoolgaande kinderen te begeleiden. Omdat het een officieel en algemeen erkend document is, geeft het je meer werkzekerheid of een flinke voorsprong in je zoektocht naar een nieuwe baan. Jouw bekwaamheid als begeleider buitenschoolse kinderopvang staat immers formeel op papier.

Voordelen van het ervaringsbewijs:

 • Je mag werken in een erkende buitenschoolse kinderopvang.
 • Je kan (afhankelijk van het opleidingscentrum) vrijstellingen bekomen in de opleiding Kinderzorg binnen het volwassenenonderwijs.
 • Je krijgt inzicht in je competenties met betrekking tot de job.
 • Deelname is gratis.

Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang

De begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang begeleidt 2,5- tot 12-jarigen vóór en na school en tijdens vakantieperiodes zodat deze kinderen optimale ontwikkelingskansen krijgen en veilig worden opgevangen. Vaardigheden waarover een begeleid(st)er BKO moet beschikken:

 • met kinderen omgaan
 • kinderen stimuleren en betrekken
 • activiteiten begeleiden
 • structureren en grenzen stellen aan kinderen
 • met ouders omgaan
 • met diversiteit omgaan
 • samenwerken
 • veilig, hygiënisch en gezond werken

Het ervaringsbewijs voor begeleid(st)er buiten-schoolse kinderopvang behalen?

Stap 1: Contact opnemen met het testcentrum
Om het ervaringsbewijs te behalen, vul je eerst een interesseformulier in. Dit formulier kan je onderaan downloaden of kan je bekomen door telefonisch (014 71 11 10) of via mail (marijke.smedts@spk.be) het testcentrum te contacteren.

Stap 2: Begeleiding
Een medewerker van het testcentrum zal jou contacteren om een datum af te spreken voor een begeleidingsgesprek. Je krijgt tijdens dit gesprek meer informatie over de proef en er wordt een talentenmap opgesteld. Een talentenmap is een verzamelmap van je werk-, opleiding- en levenservaringen en de bewijsstukken hiervan. Na het begeleidingsgesprek wordt je talentenmap beoordeeld. Op basis van deze beoordeling zal een tussentijds advies opgemaakt worden.

Stap 3: De praktijkproef
De praktijkproef moet plaats vinden in een erkende BKO (buitenschoolse kinderopvang). Indien je al werkt in een erkende BKO kan de proef door gaan op de eigen werkvloer. Deelnemers die nog niet werken in een BKO kunnen hun proef afleggen in een erkende BKO naar keuze in de eigen buurt.
De praktijkproef bestaat uit drie delen: rollenspelen, een interview en een observatie op de werkvloer. Op het einde van de dag vindt er een feedbackgesprek plaats waarin je direct te horen krijgt of je geslaagd bent of niet.

Stap 4: Tot slot
Als je geslaagd bent voor de praktijkproef, vind je het ervaringsbewijs enkele weken later in je brievenbus. Ben je niet geslaagd? Je hebt steeds de mogelijkheid om te herkansen.

Kostprijs
Deelname is gratis. Vervoersonkosten worden door het testcentrum vergoed.

Contact

Voel je je aangesproken? Ben je werkzoekende of werkende? Je kan op eigen initiatief de praktijkproef afnemen bij het erkende testcentrum BuitenKans.

Meer informatie/aanmelden: KIKO, Campus Blairon 714, 2300 Turnhout, 0470 10 72 83 of 014 71 11 13 of via griet.michiels@blenders.be.

Het project BuitenKans is mogelijk gemaakt met steun van het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams Cofinancieringsfonds. ESF (Europees Sociaal Fonds) erkent BuitenKans als testcentrum voor het ervaringsbewijs van begeleid(st)er in de buitenschoolse kinderopvang in heel Vlaanderen.

Documenten: