Design 4 Social Economy - 5 steden x 5 uitdagingen

do, 05/01/2017 - 10:32
Omschrijving: 
Design 4 Social Economy is een cocreatieproject opgezet door SPK vzw en het Expertisecentrum Business Design & Innovatie (voormalig Flanders Inshape) dat nieuwe niches voor en door sociale economie detecteert vertrekkende vanuit hedendaagse maatschappelijke uitdagingen.
Periode: 
Januari 2017 - maart 2018
Rol SPK: 
Initiatiefnemer en uitvoerder
Partners: 
SPK vzw en het Expertisecentrum Business Design & Innovatie (Antwerp Management School)

Met de steun van de Provincie Antwerpen.

Over Design 4 Social Economy

Doelstelling van Design 4 Social Economy is via participatief onderzoek en cocreatie nieuwe niches en business modellen te definiëren voor en door de sociale economie die antwoorden geven op actuele maatschappelijke noden.
Het project hanteert een plan van aanpak met sterk bovenlokaal karakter: vijf steden/gemeenten (Geel, Turnhout, Mol, Hoogstraten, Herentals) brengen vijf maatschappelijke uitdagingen naar voren waar nieuwe duurzame oplossingen voor gezocht worden. In elke stad/gemeente brengen we een lokale multidisciplinaire groep van stakeholders uit sociale economie, reguliere economie, beleid en belangrijke intermediaire organisaties samen in een cocreatietraject. Cocreatie is niet ‘voor’ iemand, maar ‘met’ iemand aan de slag gaan in functie van een gedeeld doel en resultaat. Het is daarom de methodiek bij uitstek voor D4SE: we hanteren een participatief onderzoek met resultaten die 100% op de behoeften van de stakeholders en gebruikers zijn gericht.

Contact

Voor meer info kan je terecht bij Stefan Helsen: stefan.helsen@blenders.be of 0472 97 43 56.