Biodiva

zo, 08/01/2012 - 15:20
Omschrijving: 
Biodiversiteit wordt ook voor het bedrijfsleven een belangrijk item. Daarom wordt een biodiversiteitscan ontwikkeld waarmee bedrijven op eenvoudige wijze hun prestaties op vlak van biodiversiteit kunnen meten, verbeteren en evalueren.
Periode: 
December 2011 tot augustus 2012
Rol SPK: 
Projectcoördinator
Partners: 
Provincie Antwerpen en LV Consult. Daarnaast wordt een netwerk van bedrijven en natuurdeskundigen opgebouwd, waarmee de biodiversiteitscan wordt opgebouwd.

We ontwikkelen een biodiversiteitsscan die bedrijven toelaat op eenvoudige wijze hun prestaties op dat vlak te meten, verbeteren en evalueren.

Met de steun van de Provincie Antwerpen

Over Biodiva

Het tweede decennium van deze eeuw is door de Europese Unie aangeduid als het decennium van de biodiversiteit. In de diverse beleidsprogramma’ s is aangeduid dat biodiversiteit een transversaal thema binnen alle beleidsdomeinen moet worden. Ook het economisch weefsel is zo’ n thema. Deze beweging wordt stilaan zichtbaar, maar er is nog veel werk aan de winkel.

Biodiversiteit is mede daarom een speerpunt in diverse internationale normen- en certificatiestelsels. Daarnaast is biodiversiteit een prioritair thema voor diverse overheidsdiensten en maakt biodiversiteit als onderwerp deel uit van de 10 basisthema’s van het MVO-Milieucharter van de Provincie Antwerpen.

Biodiversiteit, zo blijkt uit de praktijk, is in vergelijking met andere milieuthema’s, echter geen prioriteit voor de industrie  en het Vlaamse ondernemerslandschap in het algemeen. Er is dus nood aan een inzichtverstrekkende, eenvoudige en praktische visie op dit thema “Biodiversiteit”. Daarnaast is er ook behoefte aan coördinatie van de diverse deskundigheden desbetreffend en dit afgestemd op het afnemend veld van industrie, KMO, terreinontwikkelaars, overheidsdiensten, enz.

Dit project wil hieraan tegemoetkomen door het aanreiken van een zelf toe te passen en laagdrempelig werkinstrument rond biodiversiteit: de  “Biodiversiteitscan - BIODIVA”.

Deze biodiversiteitscan moet eenvoudig en zelf  toe te passen zijn, moet visueel sterk aanspreken en moet rechtstreeks en daadwerkelijk inzicht geven in de huidige status van biodiversiteit, de direct te nemen acties en de mogelijke (toekomstige) verbeteringstrajecten. De biodiversiteitscan moet dus de aandacht trekken en de bedrijven, de bedrijventerreinontwikkelaars en de ondernemers stimuleren om binnen hun eigen terrein of binnen hun invloedsfeer ruimer aandacht te geven aan (meer) biodiversiteit.

Promotie van het samengaan van economische en ecologische belangen wordt hierdoor gestimuleerd en bedrijven worden geïnspireerd en in beweging gezet tot het nemen van acties rond biodiversiteit.
Verder moet deze biodiversiteitscan inpasbaar zijn in bestaande normenkaders, MVO-Milieucharter projecten en biodiversiteitinitiatieven.

Contact

Bedrijven, die interesse hebben om mee te werken aan de ontwikkeling, zijn steeds welkom. U kan hiervoor contact opnemen met jan.vandenberghe@blenders.be.