Natuur en groen

za, 31/12/2011 - 01:00
Omschrijving: 
Natuurbeheer vormt een belangrijke activiteit voor de sociale economie. Overheden vormen daarbij de belangrijkste aanbieder. De afgelopen jaren is er sprake van steeds grotere en complexere bestekken met een ecologisch hoger eisenpakket. Dit project wil onderzoek doen naar de mogelijkheden van een gecombineerd aanbod vanuit de sociale economie naar de opdrachtgever en de noodzakelijke vormen van samenwerking daarbij bepalen binnen het wettelijk kader van de overheidsopdrachten.
Periode: 
November 2011 - oktober 2012
Rol SPK: 
Projectcoƶrdinator + uitvoerder
Partners: 
Natuurwerk vzw, Groenwerk / De Winning vzw, Pro Natura, Waak vzw, Coduco bvba (onderaannemer)

Afstemming tussen vraag en aanbod.

Over Natuur en groen

De markt van groenbedrijven in de sociale economie is belangrijk. Recente cijfers van VOSEC (Vlaamse overleg sociale economie) hebben het over 108 groenbedrijven. Uit een analyse blijkt dat de wijzigingen in de markt van overheidsbestekken voor natuur- en groenbeheer een aanpassing vragen van de sociaal economiebedrijven in natuur- en groenbeheer.

De strategische doelstelling van dit projectvoorstel is dan ook te onderzoeken of en hoe sociaal economiebedrijven in natuur- en groenbeheer via samenwerkingsvormen antwoord kunnen bieden op de toenemende omvang en complexiteit van overheidsbestekken en op die manier zowel de positie van de sociaal economiebedrijven te behouden en te versterken als een kwaliteitsvolle bijdrage te leveren aan de biodiversiteitsdoelstellingen van de overheid.

Volgende vier hoofdvragen zullen onderzocht worden:

  • Welke capaciteiten worden gevraagd in de huidige grote en complexe bestekken en welke evoluties worden daarbij verwacht in de nabije toekomst?
  • Welke capaciteiten en gebreken hebben bedrijven, die van belang kunnen zijn bij de samenstelling van een samenwerkingsverband voor het inschrijven op grote en complexe overheidsbestekken?
  • In hoeverre zijn bedrijven bereid om in te stappen in samenwerkingsverbanden en tegen welke voorwaarden?
  • Welke mogelijkheden tot samenwerking tussen sociaal economiebedrijven onderling en tussen opdrachtgevers en sociaal economiebedrijven zijn er wettelijk mogelijk binnen het kader van de wet op overheidsopdrachten?

Dit project wordt ondersteund door het Agentschap Werk en Sociale economie en dit in het kader van de jaarlijkse projectoproep Innovatie in de sociale economie.

A lot of information about the linkedin leads website https://getprospect.io/