Ecologische beheerplanning

za, 14/01/2012 - 22:13
Omschrijving: 
Voor het Halle Hof te Zoersel werd een harmonisch park- en groenbeheerplan en een geĆÆntegreerd uitgebreid bosbeheerplan opgesteld. In dit harmonisch park- en groenbeheer wordt een visie ontwikkeld die uitgaat van een evenwichtige samenhang tussen mensgerichte, natuurgerichte en milieugerichte beleids- en beheermaatregelen.
Periode: 
Januari 2010 - juni 2012
Rol SPK: 
Projectcoƶrdinator + projectuitvoerder
Partners: 
Gemeente Zoersel, Natuurwerk vzw

Voor het Halle Hof te Zoersel werd een harmonisch park- en groenbeheerplan en een geïntegreerd uitgebreid bosbeheerplan opgesteld. 

Met de steun van de gemeente Zoersel en Natuurwerk vzw

Foto Natuurwerk: het kasteel van het Halle Hof in de winter

Over ecologische beheerplanning

Het doel van dit project was te komen tot een onderbouwde visie en beheerrichtlijnen voor het Halle Hof te Zoersel, waarbij er een evenwicht werd gezocht tussen mensgerichte, natuurgerichte en milieugerichte beleids- en beheermaatregelen.

Om tot deze visie en beheerrichtlijnen te komen werden volgende stappen ondernomen:

  • Er werd veldonderzoek en kaartonderzoek verricht, en bestaande gegevens werden geïntegreerd.
  • Er werd naar antwoorden gezocht op volgende vragen:
  • Wat is de voorgeschiedenis en welke cultuurhistorische aspecten zijn er?
  • Wie gebruikt het park vandaag en hoe ervaart die dat?
  • Wat zijn de aanwezige natuurwaarden en hoe staat het met het bos?
  • Hoe verhoudt het park zich tegenover zijn omgeving?
  • Er werd een stuurgroep en klankbordgroep opgericht en ook de bredere bevolking werd betrokken (participatie).
  • Op basis van de verzamelde gegevens werden de waarden en knelpunten opgesomd en werd vervolgens een visie opgesteld.
  • Daarna werden de doelstellingen geformuleerd en omgezet in een beheervisie.

Deze beheervisie werd vervolgens vertaald in beheerrichtlijnen.

Contact

Voor meer informatie over dit project, contacteer jan.vandenberghe@blenders.be.

Links

www.zoersel.be

www.natuurwerk.be