Spannende tijden @SPK. Eerste stap is gezet!

Geplaatst op wo, 06/12/2017 - 14:51

2017 was voor SPK een jaar waarin we grondig nagedacht hebben over onszelf, onze ‘purpose’ en onze positionering. Dit heeft geleid tot een belangrijke transformatie, waarvan de eerste stap recent gezet is.

Al van bij haar oprichting in 1988 was SPK een pionier, met name op vlak van regionale socio-economische ontwikkeling. Voor het eerst in Vlaanderen sloegen de sociale partners en de overheid de handen in elkaar om samen op regio-niveau na te denken over een langetermijnstrategie. Bovendien stond het nieuwe vehikel – toen nog onder de naam ‘samenwerkingsverband Strategisch Plan Kempen’ – ook meteen klaar om de regio-strategie te vertalen in concrete uitvoeringsprojecten. Op die manier wist SPK de innovatie-dynamiek in de Kempen krachtig te versterken, zodat zowel het regionale samenwerkingsmodel zelf als een aantal concrete projecten (zoals o.a. PLATO) al snel in andere regio’s werden overgenomen. In de jaren die volgden, werden tal van boeiende innovatietrajecten opgezet, en indien succesvol elders ondergebracht en opgeschaald.

30 jaar later is zowel de regionale context als SPK zelf sterk veranderd. De opmaak van een langetermijnstrategie voor de Kempen en de regiefunctie voor de uitvoering daarvan ligt al sinds vele jaren niet meer bij SPK, maar bij het Streekplatform Kempen (tot 2016 bij Resoc Kempen). SPK – sinds 2005 onder de naam ‘Strategische Projectenorganisatie Kempen’ – groeide ondertussen uit tot een motor voor maatschappelijke innovatie en sociaal ondernemerschap, die zich niet langer beperkt tot de Kempense regio.

De voorbije jaren werd het als gevolg daarvan steeds duidelijker dat de vlag ‘SPK’ de lading niet meer dekt, en dat de governance structuur – waarbij de organisatie nog steeds bestuurd werd vanuit regionale stakeholders – een aanpassing behoeft. Dit heeft ertoe geleid dat we de voorbije maanden een strategische oefening hebben uitgevoerd die uitmondt in een grondige transformatie.

Een eerste belangrijke stap in de hergeboorte is alvast gezet op bestuursniveau: op een bijzondere algemene vergadering eind november werden negen nieuwe onafhankelijke bestuurders benoemd. In dezelfde vergadering werd kennis genomen van het ontslag van tien van de veertien voormalige bestuurders: Hannes Anaf (Stad Turnhout), Ludwig Caluwé (Provincie Antwerpen), Lieve Cox (ACV), Renilde Craps (Voka), Ilse Dielen (ACV), Tom Hens (UNIZO), Bruno Peeters (Provincie Antwerpen), Sarah Seyen (Boerenbond), Griet Smaers (Stad Geel) en Kris Van Dijck (Gemeente Dessel).

Namens alle SPK-medewerkers wensen we alle uittredende bestuurders oprecht te danken voor hun jarenlange engagement en steun, en voor de kansen die ze steeds geboden hebben voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven!

Het nieuwe bestuur ziet er vanaf 28 november als volgt uit: Stephane Bergmans (Technopolis), Louis De Coninck (De Coninck Opleidingen), Guido De Vos (Renardo), Bart Jaeken (Obelisk), Philippe Lannoy (Belgoprocess), Gerda Mertens (Assiver), Dominique Nédée (Corsendonk Groep), Jan Rauter (Involved), Geert Van Autenboer, Guido van den Boorn (A New Deal), Veerle Van den Bosch (De Ploeg), Kris Vander Velpen (Flanders Business School) en Bart Wuyts. Alle bestuurders zetelen in persoonlijke naam.

Samen met alle medewerkers bereidt het nieuwe bestuur de volgende stappen in de transformatie naar een nieuwe organisatie voor. Binnenkort meer daarover!