Neem deel aan de Green Deal bedrijven en biodiversiteit!

Geplaatst op wo, 06/06/2018 - 14:03

Heb je al gehoord van de Green Deal bedrijven en biodiversiteit? De Green Deal zal tussen september 2018 en 2021 de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Dit initiatief wordt mee genomen door Corridor, spin-off van Blenders.

Wil je als bedrijf, organisatie of lokaal bestuur tegen 01/09 mee instappen in de Green Deal? Dat kan! Alle informatie vind je op deze website.

Wat is een Green Deal?

 • Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten.
 • Daarbij worden milieudoelen nagestreefd die hand in hand gaan met een verhoogde competitiviteit en een goede bedrijfsvoering.
 • Een Green Deal is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis, tenzij de partijen dit anders willen.

Wat is de bedoeling?

Met de Green Deal bedrijven en biodiversiteit willen we de biodiversiteit verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Werken aan biodiversiteit wordt momenteel zelden als belangrijk beschouwd. Deze Green Deal probeert deze drempel weg te werken en de opportuniteiten in de verf te zetten.

Meer specifiek zijn de doelstellingen van deze Green Deal:

 • Natuurwaarden op bedrijventerreinen verhogen via permanente en tijdelijke natuur.
 • Het draagvlak voor natuur op (bedrijven)terreinen structureel verhogen bij verschillende doelgroepen zoals lokale en bovenlokale overheden, bedrijven, ontwikkelaars/beheerders van bedrijventerreinen, sectororganisaties, hogescholen, groenaannemers, etc.
 • Verhogen van het welzijn voor werknemers en imago t.o.v. onder meer klanten en leveranciers.
 • Kennisopbouw over het thema via de opstart van een lerend netwerk.

Waarom zal je deelnemen?

 • Een bedrijf, organisatie, stad of gemeente kan zich via deze Green Deal promoten als toonaangevend.
 • De Green Deal biedt de partners de kans om te experimenteren en te leren in een groot netwerk en geeft toegang tot kennis, instrumenten en best practices.
 • Het lerend netwerk interessante informatie verschaffen over de financiële winsten die een bedrijf kan boeken als het zijn groenbeheer minder intensief maakt.
 • De Green Deal heeft ook impact op het welzijn van de werknemers.

Wie is er betrokken?

Het initiatief voor deze Green Deal wordt genomen door: het Departement Omgeving, het Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt en Corridor. Momenteel hebben al meer dan 50 bedrijven en organisaties toegezegd, waaronder IKEA Distribution, Aquafin, Colruyt Group, Philips Lighting, VITO, The Shift en de Regionale Landschappen.

Wanneer zal de deal ondertekend worden?

Deze Green Deal zal officieel gelanceerd en ondertekend worden op donderdag 20 september 2018 in aanwezigheid van o.a. minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. De looptijd van de Green Deal is 3 jaar (september 2018-2021).

Wat wordt er van je verwacht?

Je kan als bedrijf, organisatie of stad/gemeente instappen in de Green Deal als:

Deelnemende partij:

 • Opmaak van natuurvriendelijk beheerplan en/of acties die de biodiversiteit verhogen bv. inrichting permanente of tijdelijke natuur, plaatsing nestkasten of geen gebruik van pesticiden
 • Doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit
 • Aanwezig zijn op drie bijeenkomsten van het lerend netwerk

Ondersteunende partij:

 • Engagement om concrete acties te ondernemen die ondersteunend zijn voor de deelnemende partijen en het lerend netwerk (bv. via onderzoek, communicatie, …)
 • Aanwezig zijn op twee bijeenkomsten van het lerend netwerk

De concrete engagementen dienen per partij ten laatste op 1 september 2018 doorgegeven te zijn.

Hoe kan je instappen?

Neem contact op met één van de initiatiefnemers:

Waar vind je meer informatie?

www.greendeals.be