Inspiratiedag 'Nieuwe horizonten voor E-inclusie'

Geplaatst op wo, 02/05/2018 - 15:05

Op 20 april 2018 organiseerde Mediawijs in samenwerking met Vormingplus Antwerpen, digidak (Blenders vzw), antwerpen.be-centrum, Stad Antwerpen en Webpunten een Inspiratiedag 'Nieuwe horizonten voor E-inclusie' in het kader van de Digitale Week.

Keynote 'Digimeter 2017: iedereen digitaal?' door Bart Vanhaelewyn (imec-mict-UGent).

De nieuwste cijfers – gebaseerd op een bevraging bij meer dan 2.300 Vlamingen – tonen dat het gebruik van digitale diensten boomt en dat ook de afhankelijkheid ervan toeneemt. Dat laatste blijkt vooral bij twintigers en dertigers een probleem te zijn. Het goede nieuws is dan weer dat de Vlamingen digibesitas ondertussen lijken te (h)erkennen. Zes op de tien Vlaamse smartphonegebruikers leggen zichzelf zelfs spontaan regels op om dat gebruik onder controle te houden. Ze geven echter ook toe dat hen dat in de praktijk maar moeilijk lukt. Daarom breidden de imec.digimeter-onderzoekers hun studie dit jaar uit met een ‘Mobile DNA’-app waarmee iedereen zijn/haar mediagebruik in detail in kaart kan brengen en op basis van die inzichten gericht aan de slag kan. Meer info: www.imec-int.com/digimeter

We focusten ons tijdens de studiedag op vier thema's:

  • E-inclusie-initiatieven voor jongeren
  • Laagdrempelig aan de slag met een divers doelpubliek
  • Nieuwe trends en technologie
  • Mediawijsheid en e-inclusie

Een 250 vrijwilligers, medewerkers en genodigden waren samen gekomen in het Elzenveld Seminarie in Antwerpen om deze boeiende dag te beleven en vorm te geven. De bezoekers konden tijdens een vijftiental workshops, info’s, presentaties, met meer dan tien verschillende begeleiders, sprekers, … genieten van een leerrijke en ontspannende dag.

De deelnemers konden zich tijdens de lunch laten verrassen door kennis te maken met de mediaprofieltest, de selfiezuil, een green screen en de talentenbank, diegenen die zin hadden konden zich laten verwennen door een shiatsu-massage.

Deelnemen aan deze inspiratiedag was niet alleen leerrijk en ontspannend maar het was ook een manier om ook eens kennis te maken met de collega’s van andere organisaties die jaar in jaar uit rond dezelfde thema’s werken.

Enkele impressies op de vraag wat heeft jouw geïnspireerd op deze dag:

Werken met de chatbot voor onze stadscommunicatie vond ik heel interessant. Ook de mediawijsheidstest en de selfiezuil vonden we heel bruikbaar om onze bib tijdens de digitale week te organiseren.

De uitwisseling met andere deelnemers en de presentaties.

Tijdens de lunch met collega's van andere bibliotheken staan praten over Beebots en dan veel inspiratie opgedaan voor workshops in onze eigen bib.