Blenders helpt bij subsidie-aanvragen

Geplaatst op di, 05/06/2018 - 12:13

Ook als Blenders kunnen wij jouw onderneming helpen bij het opmaken van subsidiedossiers. Voor ondernemingen die inzetten op ‘werkbaar werk’ zijn er momenteel interessante projectoproepen bij het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Werkbaar Werk - Anders organiseren: Het gaat om projecten die het werkbaar werk willen verbeteren door organisaties te stimuleren de arbeid op een andere manier te organiseren. Projecten gaan op zoek naar een andere structuur van arbeidsdeling die medewerkers meer autonomie geeft, hen terug zicht geeft op het grotere geheel, minder stress bezorgt en die tegelijkertijd de organisatie meer wendbaar maakt. (max. 80.000 euro per project)

Werkbaar Werk - Duurzaam loopbaanbeleid: Projecten binnen deze oproep willen de werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt verbeteren door het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau. Een duurzaam loopbaanbeleid kan leiden tot een win-winsituatie voor zowel medewerker als organisatie. Enerzijds schept dit beleid zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers waardoor ze langer en meer gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Anderzijds is het beleid gericht op het waarborgen van de continuïteit van de organisatie. (max. 80.000 euro per project)

Interesse of meer info: stefan.helsen@blenders.be