Historiek

In 1987 was de economische situatie in de Kempen niet rooskleurig. In die jaren was de Kempen een achtergesteld gebied en scoorde beduidend lager op veel vlakken in vergelijking met het gemiddelde voor Vlaanderen. Voor het eerst werd er met het toenmalige Strategisch Plan Kempen (SPK) op regionale schaal een uniek en trendzettend samenwerkingsverband opgezet tussen regionale werkgeversorganisaties, vakbonden en lokale overheden om samen de achterstand in te halen. De verenigde inzichten leidden tot een aantrekkelijke toekomstvisie voor de Kempen die vertaald werd in strategische projecten met het oog op het realiseren van vooruitgang.

Strategische plannen voor de toekomst van de regio

Met een grote verscheidenheid aan partners werkten vele tientallen SPK-medewerkers aan toekomstgerichte, ambitieuze initiatieven die ontstonden vanuit een grondige analyse van de noden en kansen voor de regio.  Vele projecten groeiden uit tot successen met grote impact en zelfs tot heuse spin-offs.

Zo leidde het Strategisch Plan ‘toerisme en recreatie’ tot de creatie van enkele duizenden nieuwe arbeidsplaatsen in de regio en tot de oprichting van Toerisme Kempen, vandaag een belangrijk onderdeel van TPA (Toerisme Provincie Antwerpen).

Het Strategisch Plan ‘langdurige en laaggeschoolde werkloosheid’ resulteerde in concrete pilootprojecten in de sociale economie, waarvan WEB (Werkervaringsbedrijven, stellen vandaag > 300 mensen tewerk), KIKO (Kempense Initiatieven voor Kinderopvang, stellen samen ook een 300-tal mensen tewerk) en Natuurwerk (van recentere oorsprong, stelt > 100 mensen te werk) de bekendste en grootste zijn, en elk op hun wijze pioniers waren (en nog zijn) en heel wat impact hadden/hebben op het Vlaamse beleid.

Het Strategisch Plan ‘telecommunicatie’ leidde tot de opstart van Digidak, vandaag het grootste en meest kwalitatieve initiatief in Vlaanderen ter bestrijding van de ‘digitale kloof’, met activiteiten in > 20 gemeenten, een werking met > 150 vrijwilligers en een bereik van vele duizenden bezoekers en cursisten.

Hoewel niet direct het gevolg van een concreet Strategisch Plan, mogen we zeker ook het project PLATO niet onvermeld laten. Gestart in 1988 in het arrondissement Turnhout (PLATO is het acronym voor ‘Peterschapsproject met Leerplannen in het Arrondissement Turnhout voor Ondernemers’) is het model vandaag in gans Vlaanderen uitgerold en in de loop der jaren zelfs in vele Europese landen (en zelfs verder dan dat), werd de impact op de groei en de rendabiliteit van KMO’s wetenschappelijk bewezen, en namen alleen al in de Kempen een 2000-tal ondernemers deel (wereldwijd een veelvoud hiervan).

Ontwikkeling en incubatie van vernieuwende plannen en projecten

In de loop der jaren richtten we ons op de ontwikkeling van nieuwe projecten samen met de verdere incubatie en groei van sommige bestaande projecten. Vandaag behoort de regio Kempen tot de goede middelmaat in Vlaanderen, met relatief lage werkloosheid en een relatief hoge welvaart. De uitdaging bestaat erin om deze positie te beschermen, te verbeteren en om belangrijke maatschappelijke duurzaamheidsnoden te blijven vertalen in concrete vernieuwende projecten die de overgang kunnen realiseren naar een duurzame, aantrekkelijke regio. Vandaag als ‘Strategische Projectenorganisatie Kempen' beogen we met name projecten en samenwerkingen die een uniek hefboomeffect kunnen realiseren voor de overgang naar een duurzame, aantrekkelijke regio.