Diensten

Wij nemen actie om denken te vertalen in doen. Wij geven handen en voeten aan de overgang naar een duurzame samenleving. Ons projectwerk op het scherp van de snede waarbij we durven experimenteren en falen, met een continue focus op verbinding, kruisbestuiving en innovatie zal de realisatie van onze ambitie mogelijk maken.

Wij realiseren vernieuwende projecten

‚ÄčWe realiseren samen met u en andere partners vernieuwende projecten die de overgang mogelijk maken naar een duurzame, toonaangevende regio. SPK gaat hierbij op zoek naar waardevolle synergieën tussen diverse organisaties en vakgebieden waardoor nieuwe innovatieve activiteiten en nieuwe waardeketens kunnen ontstaan en een basis gelegd kan worden voor transformatie.

Wij sporen kansen op voor de regio

Wij nemen initiatief om samen met u beloftevolle opportuniteiten voor de regio te detecteren. Sterktes van de regio combineren we op creatieve wijze tot boeiende nieuwe ontwikkelingen. We willen een klimaat creëren waar ideeën en initiatieven kunnen incuberen tot waardevolle projecten voor de regio en daarbuiten.

Wij adviseren spelers in de regio

Organisaties in en buiten de regio kunnen terecht bij SPK voor advies over vernieuwende en/of niet-alledaagse uitdagingen.  Uitdagingen die een bijdrage kunnen leveren aan de overgang naar een duurzame toekomst. Het SPK-team schrijft mee met u aan een toekomstproject en gaat op zoek naar de beste oplossing, naar mogelijke financiering, naar geschikte partners voor realisatie, enz.

Wij begeleiden uw project

We kunnen de juiste begeleidingsmix voor u realiseren door beroep te doen op interne expertise en op een uitgebreid en uniek netwerk. Als onafhankelijke facilitator zijn we goed geplaatst om relevante partijen bij elkaar te brengen, uitdagende processen te begeleiden en concrete resultaten na te streven. We spelen flexibel in op projectnoden en -behoeften en zorgen ervoor dat projectpartners zich kunnen concentreren op hun kerntaken.

Wij begeleiden uw strategie

Een ervaren coach helpt u nieuwe groeipistes te benoemen, te becijferen en deze om te zetten in concrete strategische actieplannen. Wij kijken samen met u naar relevante toekomstige ontwikkelingen, en we denken graag met u mee om creatieve oplossingen te zoeken voor uw strategische uitdagingen. We brengen u in contact met relevante spelers, en ondersteunen uw innovatieprojecten. Wij laten u toe de juiste keuzes voor uw organisatie te maken en voor een duurzame toekomst.

Doelgroepen

De partners voor wie en/of met wie wij toekomstprojecten ontwikkelen zijn onder andere:

  • beleidsmakers (overheden);
  • bedrijven (zowel KMO's als grote bedrijven);
  • onderzoekers (kennisinstellingen);
  • welzijnsorganisaties (social profit);
  • middenveld.