Ambitie

Met de nieuwe naam Blenders drukken we uit dat we sterk geloven in de kracht van verbinding. Blenders wil een sensor zijn voor relevante noden en kansen in de samenleving; we brengen mensen, organisaties, ideeën en inspiratie bijeen om samen nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Dat alles met als doel om bij te dragen aan een betere leefomgeving voor iedereen. ‘Innovation by all, for all’.