Achtergrond

Technologische en maatschappelijke veranderingen volgen elkaar op in een nooit gezien tempo en zorgen in grote delen van de wereld voor een betere levenskwaliteit, maar ook voor hardnekkige vraagstukken. Vraagstukken op zoek naar een oplossing in een meer duurzame richting.

Om de overgang mogelijk te maken naar een duurzame samenleving zijn ingrijpende veranderingen nodig waarbij kennis, denken en doen over sectoren en disciplines heen moet verbonden worden om zo concrete vernieuwende projecten vorm te geven.